Business

Er der processer i din virksomhed der kan forbedres og effektiviseres? Processer der skal gentages og følger meget specifikke retningslinjer vil ofte kunne erstattes af en mere effektiv automatisk eller delvist automatisk løsning, hvilket betyder at vigtig arbejdstid spares. Det kunne for eksempel være en app til at holde styr på kilometer godtgørelse for kørende sælgere, som er integreret med virksomhedens interne systemer og regnsskabsprogram.

Eksempler på systemer der kan helt eller delvis automatiseres:

  • Kilometer godtgørelse for kørende sælgere
  • Bogøring
  • Registrering/tracking af virksomhedsbesøg
  • Registrering af timelønnede medarbejdere